Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 11:02 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 października 2018r.
09.10.2018 11:59 WIŚM.6220.5.2018 Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
02.10.2018 09:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
01.10.2018 10:36 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
25.09.2018 15:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
20.09.2018 15:17 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 25 września 2018r.
18.09.2018 12:21 WES Ogłoszenie wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
07.09.2018 10:26 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
05.09.2018 12:52 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
05.09.2018 11:11 Ogłoszenie o naborze kandytatów na stanowisko specjalisty ds. kadr
03.09.2018 13:07 Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
03.09.2018 09:39 WIŚM.0621.1.2018 Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym
27.08.2018 07:43 WES Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
22.08.2018 13:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 sierpnia 2018 r.
22.08.2018 10:19 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 16:54 WIŚM.7021.1.25.2018 Obwieszczenie
21.08.2018 12:51 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach
20.08.2018 10:29 WIŚM.6332.8.2018 Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności przez Spółki Wodne
13.08.2018 11:38 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
31.07.2018 11:39 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna