Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2017 09:48 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
13.12.2017 11:02 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 grudnia 2017 r.
05.12.2017 09:40 WIŚM.6220.4.2017 Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowych
24.11.2017 11:31 WIŚM.6140.27.2017 ogłoszenie o publicznych konsultacjach
24.11.2017 11:26 WIŚM.6140.27.2017 Zawiadomienie o do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”
22.11.2017 08:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 listopada 2017 r.
21.11.2017 10:43 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
07.11.2017 15:06 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę - elektryfikację linii kolejowej nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec
06.11.2017 13:59 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
03.11.2017 13:26 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji nr I-P-57/17 z dnia 24.10.2017 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych
31.10.2017 10:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
27.10.2017 13:27 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
25.10.2017 11:31 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 31 października 2017 r.
06.10.2017 07:55 WIŚM.0604.9.2017 Informacja o przedłużeniu terminu składania uwago do tzw. uchwał antysmogowych
20.09.2017 09:49 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 września 2017 r.
08.09.2017 12:16 Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
05.09.2017 07:47 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
23.08.2017 09:11 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 sierpnia 2017 r.
01.08.2017 07:51 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
25.07.2017 15:52 Dbamy o przyszłość naszych wód

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna