Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2019 10:56 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
23.10.2019 13:03 WZK.5310.4.2019 Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 25.10.2019
23.10.2019 07:32 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 października 2019 r.
22.10.2019 15:17 WIŚM.6130.60.2019 Informacja o obowiązkach właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu zgorzeleckiego
17.10.2019 13:57 Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
03.10.2019 08:28 WIŚM.0621.1.2019 Zawiadomienie o opracowaniu prognozy oos
26.09.2019 10:33 WZK.5310.3.2019 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 09.10.2019
19.09.2019 14:23 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
18.09.2019 12:39 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 24 września 2019 r.
17.09.2019 15:10 WIŚM.6220.7.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
16.09.2019 08:52 WES Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
10.09.2019 08:41 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
21.08.2019 10:45 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 sierpnia 2019 r.
20.08.2019 12:55 Historyczne zanieczyszczenie ziemi
16.08.2019 09:51 WES Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
13.06.2019 09:27 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 czerwca 2019 r.
04.06.2019 08:55 WIŚM.0621.1.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. oceny strategicznej
23.05.2019 13:59 WIŚM.6332.7.2019 Informacja ws. możliwości uzyskania dofinansowania przez Spółki Wodne
17.04.2019 11:00 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 kwietnia 2019 r.
01.04.2019 08:28 WIŚM.6131.40.2019 Zawiadomienie stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna