Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2019 12:15 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
18.03.2019 10:10 WES Informacja o nowych drukach ofert na realizację zadan publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.03.2019 13:28 WES Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
01.03.2019 11:52 WIŚM.6131.40.2019 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu
20.02.2019 10:10 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 lutego 2019 r.
30.01.2019 13:11 WIŚM Informacja w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska przed hałasem
16.01.2019 11:08 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 22 stycznia 2019 r.
10.01.2019 09:19 WES Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 rok
08.01.2019 09:40 WIŚM.6220.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji środowiskowej
07.01.2019 11:03 WGN Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - aktualizacja
12.12.2018 08:49 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 grudnia 2018 r.
10.12.2018 07:39 Ogłoszenie o dodatkowym naborze ws. dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na nowe
06.12.2018 11:50 WGPA Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
04.12.2018 13:33 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
03.12.2018 08:44 WIŚM.6140.15.2018 Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2019 roku”.
03.12.2018 08:39 WIŚM.6140.15.2018 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2019 roku”
28.11.2018 09:29 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 04 grudnia 2018 r.
20.11.2018 09:46 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
31.10.2018 12:03 Ogloszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r.
31.10.2018 11:04 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 6 listopada 2018r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna