Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2019 09:08 Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Słowiańskiej zgłoszone na sesji w dniu 27 sierpnia 2019r.
10.09.2019 09:04 Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. ograniczonego dostępu do informacji dot. miasta Zgorzelec zgłoszone na sesji w dniu 27 sierpnia 2019r.
22.07.2019 14:37 Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. informacji dot. ul. Fabrycznej.
22.07.2019 14:36 Zapytanie radnego M.Szczerbaty w zw. z odp. dot. pomiarów natężenia ruchu i poziomu hałasu.
22.07.2019 14:33 Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. zamknięcia skateparku.
21.06.2019 09:42 Zapytanie radnego Mateusza Szczerbatego ws. imprezy sportowej pn. "Duathlon Zgorzelec".
21.06.2019 09:40 Zapytanie radnego Mateusza Szczerbatego ws. informacji dotyczących prowadzonych w mieście badań natężenia ruchu oraz poziomu hałasu.
21.06.2019 09:37 Interpelacja radnej Anety Mazur ws. członkowstwa radnej Doroty Baranowskiej w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15.05.2019 12:42 Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. planu zagospodarowania terenu w parku Paderewskiego na obszarze grzybka.
26.04.2019 09:10 Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. oficjalnej deklaracji Murmistrza Miasta Zgorzelec dot. wypłaty wynagrodzeń zasadniczych strajkującym nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty zatrudnionym w szkołach podstawowych oraz przedszkolach na terenie m. Zgorzelec zgłoszona na sesji w dniu 23 kwietnia 2019 r.
28.03.2019 09:49 Zapytane radnego M.Szczerbaty ws. utrudnień w komunikacji zgłoszone na sesji w dniu 26 marca 2019 r.
24.01.2019 13:25 Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. uprzątnięcia piasku, ktory został wysypany przez firmę wykonującą remont na ul. Kościuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
24.01.2019 13:23 Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. przedłużenia abonamentu parkowania ze względu na remont ul. Kościuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
24.01.2019 13:20 Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. oznakowania ścieżki rowerowej przy Rossmannie w dół ul. Kościcuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
31.12.2018 09:19 Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu-projekt "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz Metingpoint Music Messiaen" zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
31.12.2018 09:15 Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-modernizacja ul. Konarskiego I etap zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
31.12.2018 08:58 Interpelacja radnego M.Szczerbaty ws. ul. Kościuszki zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.