Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2019 16:51 WOP POSTANOWIENIE NR 179/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Zgorzelec
22.05.2019 13:59 WOP Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany składu OKW Nr 1
21.05.2019 13:40 WOP Postaniwienie nr 132/2019 Komisarza Wybirczego w Jeleniej Górze
16.05.2019 09:10 WOA Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w orkęgu wyborczym nr 12
15.05.2019 12:53 WOA Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)
07.05.2019 08:51 WOP Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Zgorzelec
06.05.2019 14:51 WOA Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie udostępnienia spisu wyborców
26.04.2019 17:20 WOP Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do losowania oraz o terminie tego zgłoszenia a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania.
25.04.2019 13:14 WOA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 18 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
18.04.2019 09:59 WOP Informacja z dnia 18.04.2019 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
17.04.2019 13:32 WOA Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Zgorzelec
17.04.2019 13:18 WOA Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze w sprawie powołania Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze
19.03.2019 13:14 WOA Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
08.03.2019 13:16 Obwieszczenie
01.03.2019 11:24 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do PE w Rzeczypospolitej Polskiej
01.03.2019 11:21 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach głosowania w obwodach za granicą i na polskich statkach morskich
01.03.2019 11:19 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
01.03.2019 11:15 WOA Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych