Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 14:10 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.
30.12.2019 12:46 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2020 roku.
10.12.2019 16:49 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
10.12.2019 16:44 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
22.10.2019 13:33 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznyego pn. Rozgrywki w II Lidze Kobiet w Koszykówce w sezonie 2019/2020
30.08.2019 09:33 WES Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej
04.03.2019 09:53 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie: kultury fizycznej pn. STREETBALL ZGORZELEC 2019