Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2019 08:51 WOP Postanowienie Nr 324/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w mieście Zgorzele
10.10.2019 08:47 WOP Postanowienie Nr 323/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w mieście Zgorzele
09.10.2019 10:56 WOP Postanowienie Nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w mieście Zgorzelec
09.10.2019 10:43 WOP Postanowienie Nr 316/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 paździenika 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w mieście Zgorzelec
09.10.2019 10:40 WOP Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 8 paździenika 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w mieście Zgorzelec
30.09.2019 14:39 WOA Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
30.09.2019 14:35 WOA Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
24.09.2019 11:42 WOA Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców
24.09.2019 09:08 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23 września 2019 r.
16.09.2019 14:54 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
06.09.2019 12:54 WOA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
04.09.2019 10:22 WOA POSTANOWIENIE Nr 251/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Zgorzelec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
21.08.2019 08:00 WOA Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
20.08.2019 12:40 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
20.08.2019 12:39 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,
20.08.2019 12:36 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 12:35 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
20.08.2019 12:30 WOA Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1506)
20.08.2019 12:09 WOA Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.