Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2021 15:21 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta, ul. Łużyckiej i ul. Lubańskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości położonych przy ul. Lubańskiej przeznaczonych do wniesienia aportem jako wkład niepieniężny do Przedsiębiorstwa Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
20.01.2021 10:07 WGN Lista odób zakwalifikowanych do I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Słowiańskiej.
21.12.2020 12:10 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
21.12.2020 12:02 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu.
21.12.2020 08:16 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokali mieszkalnych przy ul. Łużyckiej i Sybiraków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 7/7 przeznaczonego do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, garażu przy ul. Warszawskiej-Powstańców Śląskich przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego oraz Reymonta i Łużyckiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
17.12.2020 14:23 WIŚM.6232.7.2019 zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji
15.12.2020 09:34 WIŚM.6220.5.2020 zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji
07.12.2020 15:09 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami położonymi w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego oraz Tuwima przeznaczonymi do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców
04.12.2020 12:33 WIŚM.6220.5.2020 zawiaadomienie stron o podjetych czynnościach
30.11.2020 09:54 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przy ul. Lubańskiej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykaz nieruchomości położonych przy ul. Daszyńskiego i Poniatowskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
23.11.2020 11:34 WGN Informacja ws. wywieszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej.
23.11.2020 11:28 WGN Informacja ws. wywieszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77A.
23.11.2020 10:40 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego i Sybiraków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 8A położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 3 przeznaczonego do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
20.11.2020 08:51 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu.
09.11.2020 11:49 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu
09.11.2020 11:42 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem położonej przy ul. Broniewskiego przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.
04.11.2020 11:44 WIŚM.6220.7.2019 Zawuiadomienie stron o podjętych czynnosciach
19.10.2020 08:47 WGN Kominikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej o wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
06.10.2020 13:32 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej połozonej przy ul. Słowiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przeatrgu ograniczonego oraz wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
08.09.2020 15:58 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokali mieszkalnych położonych przy ul. E. Plater, Boh Getta i Karłowicza przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców; nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej przy ul. Tuwima

1 2 3 następna