Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2020 08:37 WOP Postanowienie nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 12:04 WOA Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
14.04.2020 14:56 WOP Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów
10.04.2020 11:13 WOA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
08.04.2020 07:58 WOA Postanowienie Nr 30/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Zgorzelec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
07.04.2020 08:57 WOP Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń, od pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnionej przez pełnomocnika, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miejskiej Zgorzelec.
07.04.2020 08:54 WOP Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
11.03.2020 08:33 WOA Postanowienie Nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
20.02.2020 12:53 WOA Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:49 WOA Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:47 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:44 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.02.2020 10:06 WOA Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
06.02.2020 12:52 WOA Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej