Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2020 08:33 WOA Postanowienie Nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
20.02.2020 12:53 WOA Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:49 WOA Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:47 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.02.2020 12:44 WOA Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.02.2020 10:06 WOA Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
06.02.2020 12:52 WOA Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej