Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2022 14:43 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz wywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Mickiewicza, ul. Lubańskiej, ul. Wyspiańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
10.01.2022 12:18 WR.ZUZ.6.4210.90.2021.KP Obwieszczenie o decyzji
27.12.2021 09:49 GOiOS.6220.3.2021 Komunikat o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych
20.12.2021 15:56 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Daszyńskiego 83A
20.12.2021 13:34 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
17.12.2021 13:22 GOiOS.6220.3.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.12.2021 07:47 WR.ZUZ.6.4210.90.2021.KP Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
13.12.2021 10:22 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu dot. przeznaczenia nieruchomości połozonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzelcu do zbycia w drodze bezprzetargowej.
13.12.2021 10:11 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. W.Szymborskiej w Zgorzelcu.
22.11.2021 10:53 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Reymonta w Zgorzelcu.
22.11.2021 10:30 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o III przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielnej w Zgorzelcu.
19.11.2021 08:52 WGPA Obwieszczenie- test archiwum
08.11.2021 11:49 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu dot. przeznaczenia do zbycia udziału Gminy Miejskiej Zgorzelec w prawie własności lokalu mieszkalnego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości
02.11.2021 17:00 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
02.11.2021 10:58 WFR. 061.1.2021 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Zgorzelec na lata 2021-2027"
18.10.2021 11:45 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: nieruchomości niezabudowanej przy ul. W. Szymborskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu
04.10.2021 10:37 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokalu mieszkalnego przy ul. Górniczej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Fabrycznej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Brzozowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.09.2021 08:18 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych przy ul. Reymonta i Warszawskiej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców
15.09.2021 14:41 GOiOS.6220.3.2021 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
13.09.2021 08:19 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Daszyńskiego 83A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, lokalu niemieszkalnego nr 1 przy ul. Daszyńskiego 85 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 następna