Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 14:41 GOiOS.6220.3.2021 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
08.09.2021 09:50 WZK Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 11.09.2021
06.09.2021 12:55 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: nieruchomości położonych w Zgorzelcu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego.
06.09.2021 12:24 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielnej w Zgorzelcu.
16.08.2021 10:48 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetrgu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu
16.08.2021 10:22 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wróblewskiego w zgorzelcu
09.08.2021 08:59 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: nieruchomości położonych przy ul. Daszyńskiego i przy rzece Czerwona Woda przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Jedrzychowicach przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ZGorzelcu oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Boh. Getta przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.
03.08.2021 13:10 GOiOS.6220.12.2021 Zawiadomienie stron postepowania ws. wydania decyzji środowiskowych
02.08.2021 12:12 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokali mieszkalnych przy ul. Karłowicza, Warszawskiej i Sybiraków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kościuszki przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Zgorzelec
28.07.2021 11:44 GOiOS.6220.9.2021 Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20.07.2021 11:38 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r
20.07.2021 11:29 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w rejonie ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego i ul. Cienistej w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu
19.07.2021 07:56 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego i Wolności przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz nieruchomości niezabudowanych przy ul. Sulikowskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
14.07.2021 15:07 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielnej w Zgorzelcu.
08.07.2021 13:30 WR.ZUZ.6.4210.25.2021.KP Obwieszczenie o decyzji
30.06.2021 12:25 WIŚM.6220.5.2020 zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji środowiskowych
29.06.2021 12:37 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przy ul. Brzozowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
28.06.2021 08:59 WGN.1430.28.2021 Informacja o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu
23.06.2021 09:26 WIŚM.6220.5.2020 Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji
07.06.2021 09:17 GOiOS.6332.6.2021 Informacja w zakresie możliwości uzyskania dotacji przez Spółki Wodne z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec

1 2 3 następna