Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2022 13:15 GOiOS.6220.4.2022 Zaswiadomienie stron o podjętych czynnościach
08.08.2022 08:24 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali: niemieszkalnego nr 5 przy ul. Staszica 3 oraz mieszkalnego nr 2 przy ul. Daszyńskiego 82A przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów oraz wykazu lokalu mieszkalnego Tuwima 24/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy; wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
01.08.2022 14:21 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów nieruchomości niezabudowanych przy ul. Szarych Szeregów, Banacha i Bursztynowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
18.07.2022 11:01 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu niemieszkalnego nr 7B położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
08.07.2022 11:29 GOiOS.6220.2.2022 komunikat o zakończeniu wznowionego postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
04.07.2022 10:19 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
06.06.2022 11:51 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Staszica 11 w Zgorzelcu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, wykaz nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Karłowicza w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, wykaz części nieruchomości przy ul. Sybiraków w Zgorzelcu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
03.06.2022 10:10 GOiOS.6220.4.2022 obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
20.05.2022 08:45 GOiOS.6220.6.2022 Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowych
17.05.2022 15:32 GOiOS.6220.6.2022 zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach przed wydaniem deczyji środowiskowych
16.05.2022 11:58 GOiOS.6332.8.2022 Informacja o możliwości uzyskania dotacji przez Spółki Wodne z terenu Zgorzelca w 2022r.
16.05.2022 08:25 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokalu mieszkalnego nr 6 oraz niemieszkalnego nr 3 przy ul. Reymonta 5 w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów
11.05.2022 08:24 WGN Lista osób zakwalifikowanych do I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej
09.05.2022 12:07 WGN Komunikat ws. wywieszenia zmienionego wykazu dot. przeznaczenia do zbycia gminnego udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniewskiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości
25.04.2022 11:17 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykazy nieruchomości przy ul. Mickiewicza i Łużyckiej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
25.04.2022 08:26 GOiOS.6220.4.2022 Zawiadomienie stron o podjętych czynnościach dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowych
11.04.2022 08:43 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
04.04.2022 11:59 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki i ul. Chopina przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
04.04.2022 11:41 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej oraz I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej
01.04.2022 08:30 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o I przetargach nieogranczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu.

1 2 następna