Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2008 15:12 WPRI.222-20/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Budowa oświetlenia przy placach Klonowym, Dębowym i Kasztanowym "
30.12.2008 15:08 WPRI.223-09/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Remont Urzędu Miasta Zgorzelec – wymiana stolarki okiennej "
30.12.2008 14:14 WPRI.222-10/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Modernizacja chodnika przy ul. Orzeszkowej "
30.12.2008 14:08 WPRI.222-25/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Moje boisko – Orlik 2012 "
30.12.2008 13:24 WZP.341-82/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Bocznej w Zgorzelcu
30.12.2008 12:54 WZP.341-86/08 Ogłoszenie o zamówieniu " Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec "
30.12.2008 07:50 WZP.341-85/08 OGłOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonywanie usług wyceny nieruchomości na terenie miasta Zgorzelec w 2009roku
24.12.2008 13:03 WZP.341-77/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu”.
24.12.2008 12:57 WZP,341-72/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu "
22.12.2008 14:32 WZP.341-83/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ”Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w mieście Zgorzelec w latach 2009 - 2011”
22.12.2008 12:43 WPRI.2232-03/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont Szkoły Podstawowej nr 2 – Remont kapitalny sali gimnastycznej "
22.12.2008 11:29 WZP.341-76/08 OGłOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej w Zgorzelcu
19.12.2008 14:41 WZP.341-81/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa nawierzchni chodnika i budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa w Zgorzelcu - I etap budowa oświetlenia drogowego
19.12.2008 11:29 WZP.341-80/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa nawierzchni chodnika oraz placu manewrowo-postojowego przy ul. Armii krajowej 96 w Zgorzelcu
16.12.2008 11:27 WZP.341-84/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec
11.12.2008 14:35 WZP.341-84/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec"
10.12.2008 13:59 WZP.341-81/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni chodnika i budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa w Zgorzelcu - I etap budowa oświetlenia drogowego
10.12.2008 09:00 WPRI.222-7/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa chodnika ul. Sybiraków w Zgorzelcu "
10.12.2008 08:43 WPRI.222-52/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Górniczej w Zgorzelcu "
10.12.2008 08:21 WPRI.222-15/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Mickiewicza w Zgorzelcu "

1 2 3 4 następna