Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2009 15:19 WZP.341-66/09 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Ochrona osób i mienia w gimnazjach na terenie miasta Zgorzelec
28.12.2009 15:14 WZP.341-66/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ochrona osób i mienia w gimnazjach na terenie miasta Zgorzelec
23.12.2009 15:40 WZP.341-66/09 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ "Ochrona osób i mienia w Gimnazjach na terenie miasta Zgorzelec"
23.12.2009 12:47 WZP.341-66/09 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Ochrona osób i mienia w Gimnazjach na terenie miasta Zgorzelec"
22.12.2009 15:27 WZP.341-62/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec
21.12.2009 14:12 WZP.341-66/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona osób i mienia w gimnazjach na terenie miasta Zgorzelec
17.12.2009 14:32 WZP.341-62/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec
17.12.2009 13:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja chodnika oraz istniejącej zatoki parkingowej na odcinku ul. Tuwima od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do ul. Karłowicza – numery nieparzyste"
17.12.2009 13:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja nawierzchni ul. E. Plater na odcinku od ul. Czachowskiego do wlotu na skrzyżowanie"
17.12.2009 13:28 WZP.341-56/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu
17.12.2009 13:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa nawierzchni chodnika oraz placu manewrowo-postojowego przy ul. Armii Krajowej 96 w Zgorzelcu"
17.12.2009 13:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja nawierzchni chodnika przy posesji przy ul. Bohaterów II AWP, stanowiego dojście do budynku mieszkalnego nr 1-5 wraz z wykonaniem dwóch wjazdów dla karetek"
15.12.2009 09:32 WZP.341-63/09 Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2010 roku
14.12.2009 13:19 WOP.W.341-1 /09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi " przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zgorzelec w 2010 roku
11.12.2009 10:17 WZP.341-61/09 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część V"
11.12.2009 10:15 WZP.341-60/09 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część IV"
11.12.2009 10:14 WZP.341-59/09 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część III"
11.12.2009 10:11 WZP.341-58/09 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część II"
11.12.2009 10:05 WZP.341-57/09 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część I"
11.12.2009 10:02 WZP.341-61/09 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - część V"

1 2 3 4 5 6 następna