Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2010 13:21 Komunikat MKW w sprawie zmiany w składach członków obwodowych komisji wyborczych
29.11.2010 11:56 Komunikat MKW w sprawie zmiany w składach członków obwodowych komisji wyborczych
23.11.2010 14:15 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Zgorzelec w dniu 5 grudnia 2010r.
19.11.2010 10:51 Komunikat MKW w sprawie zmiany w składach członków obwodowych komisji wyborczych
16.11.2010 10:31 Wykaz Przewodniczących i Zastepców Przewodniczących OKW
16.11.2010 10:25 Komunikat MKW o sprostowaniu błędów pisarskich i zmianach w składach członków OKW
05.11.2010 11:30 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach
04.11.2010 18:00 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie podania do publicznej wiadomości składów OKW
03.11.2010 11:23 Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Zgorzelec zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
29.10.2010 20:19 Informacja dot. losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
20.10.2010 11:54 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu
15.10.2010 10:45 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu w sprawie ukonstytuowania się Komisji oraz harmonogramu dyzurów Komisji
15.10.2010 10:41 Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 13 października 2010 roku w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku