Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2011 13:15 WZP.341-69/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Montaż dźwigu osobowego w Gimnazjum Nr 2 - likwidacja barier architektonicznych
04.01.2011 09:53 WZP.341-29/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego
03.01.2011 13:14 WZP.341-68/10 Usługi pielęgniarskie
16.12.2010 13:00 WZP.341-65/10 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert " Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: Budowa hali sportowo-widowiskowej"
16.12.2010 12:32 WZP.341-65/10 Wyjaśnienie nr 1 oraz Zmiana nr 1 treści SIWZ "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: Budowa hali sportowo-widowiskowej"
16.12.2010 12:22 WZP.341-65/10 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: Budowa hali sportowo-widowiskowej"
16.12.2010 08:34 WZP.341-68/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
14.12.2010 12:16 WZP.341-60/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
07.12.2010 12:17 WZP.341-63/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Rubinowej - Etap I
01.12.2010 08:03 WZP.341-55/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
30.11.2010 16:23 WZP.341-66/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbudowa Bulwaru Greckiego"
26.11.2010 11:07 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej "Wykonanie prac projektowych do zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej - modernizacja nawierzchni"
25.11.2010 13:54 WZP.341-65/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.:"Budowa hali sportowo-widowiskowej"
24.11.2010 14:19 WZP.341-48/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - etap I termomodernizacja budynku szkoły
22.11.2010 13:22 WZP. 341-61/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa oswietlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga - zaułek
22.11.2010 12:20 WZP.341-64/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa drogi wewnętrznej łączącej Bulwar Grecki z ul. Cienistą w Zgorzelcu
10.11.2010 12:22 WZP.341-55/10 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
10.11.2010 08:46 WZP.341-62/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
09.11.2010 12:05 WZP.341-55/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
09.11.2010 12:02 WZP.341-55/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów

1 2 3 4 5 6 następna