Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 14:45 WZP.271.1.28.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Parku Błachańca i Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu” - WZP.271.1.28.2020
30.12.2020 14:35 WZP.271.1.27.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.1.27.2020
29.12.2020 15:13 WZP.271.1.26.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz jednostek organizacyjnych" - WZP.271.1.26.2020
22.12.2020 15:45 WZP.271.1.24.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - "Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec" - WZP.271.1.24.2020
21.12.2020 12:10 WZP.271.1.23.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.1.23.2020
17.12.2020 13:00 WZP.271.1.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu” - WZP.271.1.4.2020
11.12.2020 11:42 WZP.271.1.22.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii oraz zdarzeń losowych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2021-2022” - WZP.271.1.22.2020
19.11.2020 12:48 WZP.271.1.21.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu – etap II i III” - WZP.271.1.21.2020
29.10.2020 12:57 WZP.271.1.20.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii oraz zdarzeń losowych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2021-2022” - WZP.271.1.20.2020
12.10.2020 10:24 WZP.271.1.19.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Odwodnienie terenu przy budynku przy ul. Mickiewicza 26 w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi” - WZP.271.1.19.2020
11.09.2020 11:02 WZP.271.1.18.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na rok 2021” - WZP.271.1.18.2020
13.07.2020 12:46 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego