Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2017 15:28 WZP.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Konarskiego w Zgorzelcu
20.03.2017 14:09 WZP.271.1.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni na terenie działki 20/70 w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej Nr 52 w Zgorzelcu - I etap
17.03.2017 13:32 WZP.271.1.14.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont oświetlenia drogowego przy ul. Św. Jana i Grunwaldzkiej w Zgorzelcu
06.03.2017 13:21 WZP.271.1.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Karłowicza"
06.03.2017 12:32 WZP.271.1.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
06.03.2017 09:05 WZP.271.1.8.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
06.03.2017 08:27 WZP.271.1.9.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej"
03.03.2017 13:17 WZP.271.1.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
24.02.2017 10:35 WZP.271.1.6.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
09.02.2017 13:20 WZP.271.1.4.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
09.02.2017 12:34 WZP.271.1.5.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap III