Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2012 09:00 WZP.271.59.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec
23.01.2012 08:26 WZP.271.55.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług z zakresu inżynierii miejskiej w latach 2012-2014
18.01.2012 14:50 WZP.271.58.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2012 roku
17.01.2012 16:24 WZP.271.56.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2012-2014
16.12.2011 09:52 WZP.271.54.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja wypoczynku zimowego dla młodzieży z Avion i ze Zgorzelca
15.12.2011 11:01 WZP.271.53.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - e - podróżnik (punkty akwizycji obrazu)
08.12.2011 09:31 WZP.271.52.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Zgorzelec
24.11.2011 09:38 WZP.271.51.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - e-podróżnik (punkty akwizycji obrazu)
24.11.2011 09:16 WZP.271.43.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
22.11.2011 10:39 WZP.271.50.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec
18.11.2011 10:37 WZP.271.49.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej
10.11.2011 09:59 WZP.271.44.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu
28.10.2011 13:41 WZP.271.45.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu"
28.10.2011 09:52 WZP.271.48.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
28.10.2011 08:48 WZP.271.47.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku po Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza na Dom Seniora
21.10.2011 13:08 WZP.271.46.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - e - podróżnik (punkty akwizycji obrazu)
10.10.2011 10:08 WPRI.I.341-44/-10-11 Sprostowanie do zaproszenia z dnia 3.10.2011 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni.
07.10.2011 13:28 WPRI.271.5.2011.2 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2
05.10.2011 08:59 WPRI.I.341-44/-10-11 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni
30.09.2011 09:11 WZP.271.39.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Armii Krajowej, w ramach zadań pn.: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni, Modernizacja ul. Armii Krajowej.

1 2 3 4 następna