Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2013 08:46 WZP.271.65.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2014 roku
25.10.2013 11:15 WZP.271.64.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
10.10.2013 13:08 WZP.271.62.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachów sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu
09.10.2013 09:01 WZP.271.61.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
07.10.2013 08:59 WZP.271.60.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28
27.09.2013 13:25 WZP.271.59.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec
23.09.2013 15:08 WZP.271.58.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
29.08.2013 09:21 WZP.271.53.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
29.08.2013 09:15 WZP.271.57.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego wraz z przewodami zasilającymi na ul. Norwida w Zgorzelcu
22.08.2013 14:54 WZP.271.56.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
20.08.2013 14:25 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
16.08.2013 10:30 WZP.271.55.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym 21 sztuk wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec
16.08.2013 08:58 WZP.271.54.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec - rębak do gałęzi
08.08.2013 12:27 WZP.271.51.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektów: projektowanie, druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych
02.08.2013 12:29 WZP.271.48.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
01.08.2013 12:21 WZP.271.52.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektów - ogłoszenia prasowe
30.07.2013 13:36 WZP.271.49.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym 21 sztuk wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec
30.07.2013 10:06 WZP.271.50.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej - dokumentacja projektowa
18.07.2013 14:30 WZP.271.47.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
12.07.2013 10:21 WZP.271.46.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3

1 2 3 następna