Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2018 13:50 WZP.271.2.15.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
11.04.2018 14:01 WIŚM.271.41.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy miejskiej Zgorzelec
05.04.2018 10:20 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Strefa rekreacji w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
05.04.2018 10:12 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie 2 razy quizu wiedzy o Europa-Mieście w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
05.04.2018 10:01 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Spoty radiowe w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
30.03.2018 12:35 WZP.271.2.13.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap" - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
28.03.2018 14:21 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 14:12 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 14:06 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 13:56 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem sceny zewnętrznej na potrzeby projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 13:16 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 13:10 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na renowację i montaż zegara słonecznego w ramach projektu pn. "20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz"
28.03.2018 13:05 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie i obsługę toalet przenośnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
28.03.2018 12:55 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
12.03.2018 12:04 WZP.271.2.6.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup materiałów eksploatacyjnych - tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek"