Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2019 13:41 WZP.271.2.10.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
02.08.2019 12:29 WZP.271.2.11.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
02.08.2019 06:23 WIŚM.271.63.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu
31.07.2019 09:26 WFR.041.7.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: : Organizacja i obsługa wydarzenia „Triathlon Zgorzelec” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
26.07.2019 12:32 WIŚM.271.73.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego w Zgorzelcu.".
26.07.2019 12:26 WIŚM.271.72.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Krótkiej, Łódzkiej i Drzymały w Zgorzelcu.".
23.07.2019 13:18 WIŚM.271.63.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu
16.07.2019 11:30 WFR.271.57.2019 Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
15.07.2019 12:32 WFR.271.54.2019 Wynajem, dostawa, montaż podestów scenicznych oraz podłogi do tańczenia w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
15.07.2019 12:18 WFR.271.56.2019 Zapewnienie profesjonalnych prowadzących warsztaty taneczne w dziedzinie polskich tańców tradycyjnych w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
15.07.2019 12:09 WFR.271.55.2019 Zapewnienie zawodowego dwujęzycznego wodzireja do prowadzenia polsko-niemieckiej potańcówki „na dechach” w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
15.07.2019 12:02 WFR.271.53.2019 Zapewnienie przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej oprawy muzycznej podczas polsko-niemieckiej potańcówki „na dechach” w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
11.07.2019 13:59 WFR.271.47.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
11.07.2019 13:55 WFR.271.50.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
11.07.2019 10:35 WFR.271.48.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie, sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy terenu Bulwaru Greckiego w Zgorzelcu w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
11.07.2019 10:18 WFR.271.46.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów działań projektowych w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
11.07.2019 10:12 WFR.271.49.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i obsługa 8 sztuk toalet przenośnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
10.07.2019 12:28 WIŚM.271.63.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu"
26.06.2019 09:10 WZP.271.2.4.2019 Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
22.05.2019 11:45 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Tuwima w Zgorzelcu"