Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2018 07:38 WIŚM.271.123.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnione do tego osoby zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowania do czasu odbioru przez właścicieli”
31.10.2018 14:19 WFR.041.3.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
31.10.2018 13:54 WFR.041.2.2014 Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
31.10.2018 13:41 WFR.041.2.2014 Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
29.10.2018 12:34 WFR.041.3.2014 Opracowanie graficzne, skład i wydruk dwujęzycznego folderu promocyjno – informacyjnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
04.10.2018 12:34 WPRI.271.1.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno - informacyjnych tj. 500 sztuk folderów oraz 1.000 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
04.10.2018 11:31 WPRI.271.1.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"