Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2020 14:12 WFR.041.2.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Usługa cateringowa na spotkanie partnerów projektu pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V".
06.03.2020 11:17 WZP.271.2.1.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Pomyśl Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość – Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu – II etap - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego” - WZP.271.2.1.2020
26.02.2020 14:28 WFR.271.8.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Filmy promujące (spoty) oraz filmy dokumentujące I edycję „Dni Dziedzictwa nad Nysą” realizowane w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość”
20.02.2020 09:21 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów, prelekcji w trakcie I edycji „Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą” realizowanych w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość”
19.02.2020 13:20 WFR.271.6.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie i dostawa materiałów biurowych tj. 700 szt. notesów i 700 szt. długopisów dla uczestników „Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą” realizowanych w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość”
19.02.2020 13:16 WFR.271.7.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Publikacja ogłoszeń prasowych na cykl wydarzeń pn. „Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą” w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość”
19.02.2020 13:13 WFR.271.5.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Tłumaczenie symultaniczne wraz z obsługą techniczną podczas I edycji „Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą” realizowanych w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość"
17.02.2020 09:24 WFR.271.3.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na wyżywienie i catering podczas I edycji "Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą" w ramach projektu pn. "Pomyśl: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość"
13.02.2020 09:17 WFR.271.2.2020 Wykonanie, montaż i demontaż dwujęzycznej wystawy historycznej w ramach projektu pn. „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość
13.01.2020 14:29 WPRI.271.1.11.2018 „Wykonanie dokumentacji zdjęciowej, opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa folderu pamiątkowego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu – III etap”
13.01.2020 09:22 WPRI.271.1.11.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:„Promocja projektu: ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu – III etap”
13.01.2020 09:14 WPRI.271.1.11.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu – III etap”