Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2015 09:14 WZP.271.97.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia w obrębie ulic : Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza - II etap dokumentacja projektowa.
15.01.2015 10:17 WZP. 271.96.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia drogowego przy ul. Moniuszki i Szymanowskiego w Zgorzelcu
15.01.2015 09:13 WZP.271.95.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia w obrębie ulic : E. Plater, Czachowskiego, Warszawskiej, Bohaterów Getta - II etap dokumentacja projektowa.
15.01.2015 09:02 WZP. 271.94.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej granic cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
14.01.2015 15:11 WZP. 271.98.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
12.01.2015 13:04 WZP.271.89.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec
11.12.2014 12:30 WZP.271.92.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług z zakresu inżynierii miejskiej w latach 2015-2017 - Zadanie IV - Demontaż i montaż iluminacji świetlnych oraz dekoracji miasta flagami z okazji świąt państwowych i miejskich,
05.12.2014 12:14 WZP.271.91.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług z zakresu inżynierii miejskiej w latach 2015-2017 - Zadanie III - Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym 5 sztuk obelisków (witaczy) wraz z utrzymaniem terenu wokół nich.
05.12.2014 11:22 WZP.271.90.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług z zakresu inżynierii miejskiej w latach 2015-2017 - Zadanie II - Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym sygnalizacji świetlnych,
04.12.2014 13:55 WZP.271.86.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2015-2017
04.12.2014 12:47 WZP.271.88.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług z zakresu inżynierii miejskiej w latach 2015-2017 - Zadanie I - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego zlokalizowanego na terenie miasta Zgorzelec w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych.
04.12.2014 08:29 WZP.271.87.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pilęgniarskie
03.12.2014 08:21 WZP.271.85.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana lamp oświetlenia drogowego wraz z przewodami zasilającymi na ul. Krupińskiego w Zgorzelcu.
17.10.2014 09:56 WZP.271.82.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
17.10.2014 09:51 WZP.271.84.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec
17.10.2014 08:02 WZP.271.83.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Zgorzelca
16.10.2014 13:45 WZP.271.78.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa
16.10.2014 13:40 WZP.271.79.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej - etap I kanalizacja deszczowa ul. Zielnej
16.10.2014 12:27 WZP.271.80.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej - etap I kanalizacja deszczowa ul. Zielnej - Inspektor nadzoru Inwestorskiego
16.10.2014 12:07 WZP.271.81.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mebli do hali sportowo-widowiskowej w Zgorzelcu

1 2 3 4 5 następna