Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2019 12:51 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu.
12.08.2019 10:12 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG P808
12.08.2019 10:11 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG 88LG
12.08.2019 10:08 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Ford Mondeo o nr rej. DZG 14166
31.03.2016 08:59 WIŚM Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2016 r.
25.02.2016 12:01 WIŚM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2016 r.
18.01.2016 14:46 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016.
18.01.2016 14:32 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
18.12.2015 13:44 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r.
18.12.2015 13:25 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację usług opiekuńczych w latach 2016-2018.
24.09.2015 09:16 WS Ogłoszenie wyniku postępowania w ramach konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
19.01.2015 11:49 WS Protokół dodatkowy z dnia 19 stycznia 2015 r. dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 15:34 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 11:45 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.
19.12.2014 08:12 WS Ogłoszenie wyniku z postępowania w ramach otwartego konkursu ofert na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.
22.09.2014 08:56 WS Ogloszenie wyniku konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
22.08.2014 10:04 WFR Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2014 roku
15.01.2014 12:36 WS Wynik postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2014 r.
15.01.2014 11:46 WS Wynik postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii w roku 2014
23.12.2013 09:19 WS Wynik postępowania konkursowego na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 r.

1 2 3 następna