Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2016 09:36 WZP.271.62.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie aktywnych form turystyki w mieście Zgorzelec poprzez budowę ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa
29.12.2015 16:08 WZP.271.63.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec.
29.12.2015 15:14 WZP.271.64.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Zgorzelec.
11.12.2015 13:06 WZP.271.59.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec.
10.12.2015 12:39 WZP.271.61.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec
07.12.2015 09:00 WZP.271.57.2015 Ogłoszenie o zamówienia - Wymiana urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Zgorzelca.
01.12.2015 09:50 WZP.271.39.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych pakingów na terenie miasta Zgorzelec
27.11.2015 12:23 WZP.271.58.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
20.11.2015 10:20 WZP.271.56.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec
18.11.2015 10:35 WZP.271.54.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ulicy Łużyckiej i ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa
06.11.2015 11:39 WZP.271.51.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego - V etap
06.11.2015 09:56 WZP.271.55.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
30.10.2015 12:15 WZP.271.53.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie aktywnych form turystyki w mieście Zgorzelec poprzez budowę ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa.
16.10.2015 10:45 WZP.271.50.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap - dokumentacja projektowa.
16.10.2015 09:00 WZP.271.52.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca - wymiana lamp oświetlenia drogowego wraz z kablami zasilającymi na ul. Baczyńskiego w Zgorzelcu.
09.10.2015 12:39 WZP.271.49.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Pogodna
24.09.2015 11:07 WZP.271.38.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec.
21.09.2015 10:17 WZP.271.46.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Łużyckiej w Zgorzelcu - etap I - budowa oświetlenia drogowego
18.09.2015 11:21 WZP.271.48.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2016-2018
16.09.2015 14:02 WZP.271.47.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca - wymiana słupów oświetlenia drogowego wraz z kablami zasilającymi na ul. Armii Krajowej i ul. Chrobrego w Zgorzelcu.

1 2 3 4 następna