Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2017 11:49 WZP.271.27.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
07.07.2016 09:53 WZP.271.24.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika przy ul. Domańskiego w Zgorzelcu
07.07.2016 09:03 WZP.271.22.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ulicy Wyspiańskiego w Zgorzelcu
07.07.2016 08:46 WZP.271.25.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w ul. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu
01.07.2016 12:38 WZP.271.21.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca - wymiana oświetlenia drogowego wraz z linią zasilającą na ul. Energetyków w Zgorzelcu
01.07.2016 11:43 WZP.271.23.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowej nawierzchni tylnej wewnętrznej alejki wraz z założeniem trawników na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu
20.06.2016 13:19 WZP.271.20.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych na terenie miasta Zgorzelec
22.04.2016 11:12 WZP.271.19.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Konicza, ul. Malczewskiego, ul. Braci Gierymskich oraz ul. Brandta w Zgorzelcu
14.04.2016 14:54 WZP.271.16.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca – wymiana oświetlenia drogowego wraz z linią zasilającą oraz szafą oświetleniową przy ul. Mickiewicza, Słowackiego i Konopnickiej w Zgorzelcu
14.04.2016 14:16 WZP.271.18.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ul. Jesiennej, Letniej, Wiosennej, Zimowej i Czerwonej
04.04.2016 13:43 WZP.271.17.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Zgorzelec
04.04.2016 12:55 WZP.271.13.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
23.03.2016 14:35 WZP.271.14.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej –kanalizacja deszczowa ul. Oliwkowej
22.03.2016 15:25 WZP.271.9.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia Alei Ujazdowskiej
21.03.2016 14:19 WZP.271.15.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca – wymiana lamp oświetlenia drogowego wraz z kablami zasilającymi na łącznikach ul. Wyspiańskiego z ul. Norwida w Zgorzelcu
21.03.2016 10:46 WZP.271.8.2016 Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa oświetlenia ul. Spacerowej
21.03.2016 09:23 WZP.271.7.2016 Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa oświetlenia ul. Dzikiej
18.03.2016 11:38 WZP.271.12.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych na terenie miasta Zgorzelec
25.02.2016 14:24 WZP.271.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów do partnerskiego miasta Avion we Francji oraz przewozu grupy z Francji przyjeżdżającej do Zgorzelca
16.02.2016 16:26 WZP.271.10.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec.

1 2 następna