Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2008 07:56 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
19.12.2008 14:54 WGPA.7335-25/08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.12.2008 14:31 WGPA.7335-25/08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.12.2008 10:30 WGPA.7335-14/08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzezelc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
16.12.2008 16:19 WGPA 7335-24/08 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.12.2008 13:59 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
09.12.2008 09:22 WGPA Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
01.12.2008 09:46 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji ne 18/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
25.11.2008 15:42 WGPA 7335-21/08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 25.11.2008r.
17.11.2008 15:20 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
17.11.2008 13:57 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.11.2008 13:55 WGPA Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o zmianie granic opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec
12.11.2008 13:24 WGPA Ogłoszenie o zmianie granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej
12.11.2008 13:15 WGPA Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o zmianie granic opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec
12.11.2008 11:28 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania
30.10.2008 13:34 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
29.10.2008 14:03 WGPA Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ulicy Sulikowskiej
29.10.2008 13:54 WGPA Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Sulikowskiej
23.10.2008 14:04 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do zmiany mpzp Zgorzelec Wschód obszaru pomiędzy ul. Bohaterów II AWP a linią kolejową.
23.10.2008 12:20 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec obszaru pomiędzy ulicą Bohaterów II AWP a linią kolejową.

1 2 następna