Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 10:59 WZP.271.2.15.2017 Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu
26.07.2017 10:48 WZP.271.2.14.2017 Zaproszenie do złożenia oferty - Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego 14 wydań Biuletynu Miasta Zgorzelec
03.07.2017 12:02 WZP.271.2.13.2017 Zaproszenie do złożenia oferty - Projektowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w okresie do końca 2018r.
28.06.2017 14:42 WZP.271.2.12.2017 Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa fitness rodzinnego przy szkolnym placu zabaw SP nr 2
26.06.2017 13:20 WIŚM.271.69.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i montaż przyszkolnej wiaty rowerowej"
14.06.2017 14:09 WFR.041.3.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem stacji naprawczej dla rowerów” w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – IV etap”.
05.06.2017 13:58 WZP.271.2.7.2017 Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu
01.06.2017 14:32 WFR.041.3.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę wraz z montażem stacji naprawczej dla rowerów” w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – IV etap”
28.04.2017 13:20 WFR.041.3.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Rajd o uśmiech dziecka" w ramach projektu pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - IV etap"
06.03.2017 11:23 WIŚM.271.29.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Emilii Plater w Zgorzelcu".