Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 15:56 WGN Informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWp w Zgorzelcu
01.10.2018 14:38 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 46
01.10.2018 14:27 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
01.10.2018 14:03 WGN Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
03.09.2018 13:18 WGN Ogłoszenie o IV ustnym przetargu niograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
03.09.2018 12:54 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
13.08.2018 08:38 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
06.08.2018 08:18 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
23.07.2018 11:03 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 46
18.06.2018 08:43 WGN Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
28.05.2018 10:37 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
23.04.2018 15:36 WGN Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
06.04.2018 08:47 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
27.02.2018 10:40 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
23.01.2018 08:20 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
22.01.2018 08:08 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10