Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 14:51 WZP.271.1.49.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
10.12.2018 13:10 WZP.271.1.46.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2019-2020 - WZP.271.1.46.2018
29.11.2018 15:03 WZP.271.1.47.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.47.2018
23.11.2018 13:41 WZP.271.1.45.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
23.11.2018 10:00 WZP.271.1.44.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.44.2018
20.11.2018 14:06 WZP.271.1.43.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
26.10.2018 12:41 WZP.271.1.42.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
15.10.2018 14:44 WZP.271.1.41.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
15.10.2018 14:31 WZP.271.1.40.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
27.09.2018 14:04 WZP.271.1.39.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
17.09.2018 10:44 WZP.271.1.36.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap - WZP.271.1.36.2018
14.09.2018 08:54 WZP.271.1.37.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
14.09.2018 07:50 WZP.271.1.38.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
11.09.2018 16:39 WZP.271.1.33.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.33.2018
07.09.2018 10:21 WZP.271.1.34.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.34.2018
23.08.2018 14:54 WZP.271.1.35.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
27.07.2018 11:43 WZP.271.1.32.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - nawierzchnia drogi ul. Zielnej - WZP.271.1.32.2018
18.07.2018 14:30 WZP.271.1.31.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.31.2018
05.07.2018 15:03 WZP.271.1.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zabezpieczeń ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - WZP.271.1.29.2018
04.07.2018 14:26 WZP.271.1.30.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Myrgorodu (Ukraina) - WZP.271.1.30.2018

1 2 3 następna