Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2018 15:10 WPRI.271.1.16.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 1"
04.07.2018 14:55 WPRI.271.1.16.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na promocję projektu: ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 1"
04.07.2018 13:21 WIŚM.271.72.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zatok postojowych przy ul. Chopina, ul. Moniuszki oraz ul. Szymanowskiego w Zgorzelcu"
28.06.2018 13:50 WZP.271.2.17.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - nawierzchnia drogi ul. Zielnej
20.06.2018 13:57 WFR.041.2.2014 Wykonanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”
20.06.2018 13:44 WFR.041.2.2014 Wykonanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”
15.06.2018 12:42 WPRI.271.1.10.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Rowerem przez Zgorzelec - ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez budowę dróg dla rowerów"
15.06.2018 12:09 WFR.041.2.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie dwujęzycznej wystawy historycznej w ramach projektu pn. „Park Mostów”
14.06.2018 08:02 WPRI.271.1.10.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych" w ramach projektu pn."Rowerem przez Zgorzelec - ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez budowę dróg dla rowerów"
15.05.2018 14:31 WGN Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Zgorzelca w 2018 r.”
27.04.2018 09:29 WFR.041.2.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów wydarzenia „Jazz w Parku Mostów” w ramach projektu pn. „Park Mostów”
27.04.2018 09:08 WFR.041.2.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu wydarzenia „Jazz w Parku Mostów” w ramach projektu pn. „Park Mostów”
26.04.2018 14:31 WFR.041.2.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostarczenie i obsługa toalet przenośnych dla uczestników wydarzenia „Jazz w Parku Mostów” w ramach projektu pn. „Park Mostów”
26.04.2018 13:41 WFR.041.2.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów wydarzenia „Jazz w Parku Mostów” w ramach projektu pn. „Park Mostów”
20.04.2018 13:50 WZP.271.2.15.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
11.04.2018 14:01 WIŚM.271.41.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy miejskiej Zgorzelec
05.04.2018 10:20 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Strefa rekreacji w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
05.04.2018 10:12 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie 2 razy quizu wiedzy o Europa-Mieście w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
05.04.2018 10:01 WFR.041.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Spoty radiowe w ramach projektu pn. „20 lat Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”
30.03.2018 12:35 WZP.271.2.13.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap" - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

1 2 następna