Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2018 07:38 WIŚM.271.123.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnione do tego osoby zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowania do czasu odbioru przez właścicieli”
07.11.2018 14:55 WZP.271.2.34.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
31.10.2018 14:19 WFR.041.3.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
31.10.2018 13:54 WFR.041.2.2014 Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
31.10.2018 13:41 WFR.041.2.2014 Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
30.10.2018 11:17 WZP.271.2.33.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
29.10.2018 12:34 WFR.041.3.2014 Opracowanie graficzne, skład i wydruk dwujęzycznego folderu promocyjno – informacyjnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
04.10.2018 12:34 WPRI.271.1.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno - informacyjnych tj. 500 sztuk folderów oraz 1.000 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
04.10.2018 11:31 WPRI.271.1.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
14.09.2018 09:56 WIŚM.271.93.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
07.09.2018 13:14 WZP.271.2.32.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
31.08.2018 10:15 WZP.271.2.31.2018 WZP.271.2.31.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont cmentarza wojennego im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu"
29.08.2018 07:56 WIŚM.271.93.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
28.08.2018 16:43 WIŚM.271.98.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Tuwima w Zgorzelcu"
23.08.2018 14:51 WZP.271.2.29.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym
14.08.2018 12:00 WZP.271.2.28.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym
03.08.2018 12:35 WZP.271.2.27.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego
30.07.2018 10:40 WZP.271.2.24.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - nawierzchnia drogi ul. Zielnej
26.07.2018 12:39 WZP.271.2.26.2018 Zaproszenie do złożenia oferty - Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych oraz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
18.07.2018 14:53 WZP.271.2.22.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont nawierzchni jezdni ul. Domańskiego w Zgorzelcu"

1 2 3 4 następna