Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 11:22 Petycja 11-2018 ws. wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
16.11.2018 11:02 Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
24.10.2018 11:25 Petycja 9-2018 ws. do dyrektora szkoły/przedszkola o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce –na dzień złożenia wnioski, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach/przedszkolach.
19.10.2018 09:35 Petycja 8-2018 ws. połączenie chodnika w kilometrze rosnącym od styku ul. Krańcowej i Perłowej
19.10.2018 09:28 Petycja 7-2018 ws. podjęcie działań w zakresie modernizacji ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji.
11.10.2018 10:56 Petycja 6-2018 ws. proby wdrożenia w Gminie-rozpowszechnionego w krajach rozwinietych- systemu zarządzania i monitorowania energiii
22.08.2018 12:14 Petycja 5-2018 ws.przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach (testowo lub docelowo) systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.
13.07.2018 11:29 Petycja 4-2018 ws. wykonania docelowej nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą
24.04.2018 14:05 Petycja 3-2018 ws. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz wskazanie inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych
16.04.2018 10:48 Petycja 2-2018 ws. dewastacji pobocza ulicy przez cięzki sprzęt.
08.03.2018 10:15 Petycja 1-2018 ws. podjęcia działań w zakresie bieżących dostaw energii elektrycznej do mieszkań.