Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2018 15:26 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 września 2018r.
21.09.2018 08:02 WOA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 08:00 Informacja MKW o pełnionych dyżurach II etap
18.09.2018 17:09 Informacja MKW o pełnionych dyzurach
17.09.2018 14:51 Informacja ws. Urzędnika Wyborczego
17.09.2018 10:24 Informacja z dnia 12 wrześna 2018r. o zgłaszaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
13.09.2018 12:16 Informacja z dnia 12 września 2018r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach
11.09.2018 11:23 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
30.08.2018 10:55 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
30.08.2018 10:50 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
27.08.2018 12:09 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
24.08.2018 12:00 Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
24.08.2018 07:49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
23.08.2018 11:14 Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec