Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2017 10:43 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
21.11.2017 08:20 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 34/14 i Sybiraków 2/2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Zgorzelcu przy ul. Prusa przeznaczonej do zamiany
14.11.2017 08:45 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10 przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 20/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
08.11.2017 09:20 WGN Informacja o ogłoszeniu III ustnego przetrgu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelecu
07.11.2017 15:06 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę - elektryfikację linii kolejowej nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec
06.11.2017 13:59 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
03.11.2017 13:26 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji nr I-P-57/17 z dnia 24.10.2017 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych
31.10.2017 10:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
31.10.2017 08:50 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
27.10.2017 13:27 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
25.10.2017 11:31 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 31 października 2017 r.
23.10.2017 08:53 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu
16.10.2017 08:23 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 27/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
06.10.2017 07:55 WIŚM.0604.9.2017 Informacja o przedłużeniu terminu składania uwago do tzw. uchwał antysmogowych
20.09.2017 09:49 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 września 2017 r.
15.09.2017 08:47 WGN Informacja o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu
08.09.2017 12:16 Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
05.09.2017 07:47 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
23.08.2017 09:11 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 sierpnia 2017 r.
14.08.2017 13:27 WGN Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudownej położonej w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

1 2 3 4 5 6 następna