Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2019 09:51 WES Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
22.07.2019 12:22 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Prusa przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
22.07.2019 12:11 WGN Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta
13.06.2019 09:27 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 czerwca 2019 r.
04.06.2019 08:55 WIŚM.0621.1.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. oceny strategicznej
23.05.2019 13:59 WIŚM.6332.7.2019 Informacja ws. możliwości uzyskania dofinansowania przez Spółki Wodne
17.04.2019 11:00 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 kwietnia 2019 r.
01.04.2019 08:28 WIŚM.6131.40.2019 Zawiadomienie stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu
20.03.2019 12:15 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
18.03.2019 10:10 WES Informacja o nowych drukach ofert na realizację zadan publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.03.2019 13:28 WES Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
01.03.2019 11:52 WIŚM.6131.40.2019 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu
20.02.2019 10:10 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 lutego 2019 r.
30.01.2019 13:11 WIŚM Informacja w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska przed hałasem
16.01.2019 11:08 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 22 stycznia 2019 r.
10.01.2019 09:19 WES Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 rok
08.01.2019 09:40 WIŚM.6220.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji środowiskowej
07.01.2019 11:03 WGN Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - aktualizacja
12.12.2018 08:49 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 grudnia 2018 r.
10.12.2018 07:39 Ogłoszenie o dodatkowym naborze ws. dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na nowe

1 2 3 4 5 6 następna