Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 08:14 WS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2016-2018
28.08.2015 11:58 Konkurs na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2015 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
10.12.2014 14:33 WS Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.
04.12.2014 11:02 WS Otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
04.12.2014 10:48 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.
19.11.2014 12:28 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.
04.09.2014 09:54 WS Konkurs na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2014 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
21.02.2014 13:03 WS Oferta na realizację zadania publicznego pn. VIII edycja turnieju pilki siatkowej dla gimnazjalistów "Emilka Cup"
05.12.2013 09:24 WS Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
28.11.2013 12:19 WS Otwarty konkurs ofert narealizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2014.
28.11.2013 11:51 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2014
21.11.2013 12:41 WS Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2014 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
20.09.2013 09:05 WS Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2013 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
12.03.2013 14:58 Oferta realizacji zadania publicznego
29.11.2012 12:20 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2013.
29.11.2012 12:08 Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2013.
22.11.2012 12:30 WS Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej usługi opiekuńcze
22.11.2012 12:13 WS Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze
25.05.2012 12:14 WES Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r. dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci pochodzących z rodzin najbiedniejszych, w formie wsparcia wykonania zadania.
25.05.2012 09:20 WS Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

1 2 następna