Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2019 09:36 Uchwała nr 81/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
16.12.2019 09:31 Uchwała nr 91/2019 uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 08:58 NR 91/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2019r.
08.05.2019 09:51 Uchwała nr 247/2012 Uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości mieszanych
08.05.2019 09:49 Uchwała nr 246/2012 Uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
08.05.2019 09:46 Uchwała nr 244/2012 Uchwała ws. przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
08.05.2019 09:44 Uchwała nr 274/2017 Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
08.05.2019 09:42 Uchwała nr 273/2017 Uchwała ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
08.05.2019 09:35 Uchwała nr 168/2016 Uchwała ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
08.05.2019 09:32 Uchwała nr 269/2012 Uchwała ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
08.05.2019 09:23 UCHWAŁA NR 245/2012 uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy