Wojciech Czupajło

Stanowisko
Komendant Straży Miejskiej