Wojciech Czupajło

Dawne stanowisko
Komendant Straży Miejskiej