Bartosz Konieczny

Stanowisko
Podinspektor
E-mail:
b.konieczny@zgorzelec.com