Rejestr zmian w biuletynie

15.02.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zmiany z katalogu 2017 w menu przedmiotowym

13.02.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2011 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2010 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-22.02.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ - 21.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ - 21.02.2017r. "

20.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2017-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoReferenta w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 452/12/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 451/11/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzeniapublicznego"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Poprawiony PZT - 16.02.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 16.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 16.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisów skróconych i zupełnych akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów:urodzenia/małżeństwa/zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisów skróconych i zupełnych akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów (urodzenia -małżeństwa - zgonu).pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do polskichksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Wniosek o wpisanie zgonu do polskich ksiąg stanucywilnego zagranicznego aktu zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich ksiąg stanucywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana imienia, nazwiska"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o sprostowanie - uzupełnienie aktuurodzenia - małżeństwa - zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna