Rejestr zmian w biuletynie

11.07.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PN-EN ISO 9001:2009 w menu przedmiotowym (nowa nazwa PN-EN ISO 9001:2015)

28.06.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2018 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2017)

06.06.2018

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Tablica ogłoszeń w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Tablica ogłoszeń w menu przedmiotowym

25.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu na rok 2019 do katalogu Budżet obywatelski w menu przedmiotowym

24.05.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inspektor ochrony danych osobowych do katalogu Obowiązek informacyjny w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetrgu na sprzedaż nieruhomości niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.08.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych oraz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont nawierzchni jezdni ul. Domańskiego w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 769/140/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 768/139/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zabezpieczeń ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - WZP.271.1.29.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Myrgorodu (Ukraina) - WZP.271.1.30.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Kościuszki w Zgorzelcu - WZP.271.1.28.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.25.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Domańskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.3.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.31.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności przez Spółki Wodne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zalecenia pokontrolne, szkoła Podst. Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Kościuszki w Zgorzelcu - WZP.271.1.28.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.08.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna