Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2019

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych z katalogu Meldunki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do katalogu Meldunki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu archiwum powyżej 30 tys. € Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Archiwum do 30 tys.EUR w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum do 30 tys.EUR Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu archiwum powyżej 30 tys. € w menu przedmiotowym

14.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zezwolenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Służebność przesyłu)

12.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Burmistrz w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Burmistrz Menu przedmiotowego

04.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rozstrzygnięcia Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Menu - Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - RODO"
Dotyczy dokumentu:
Menu - Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prawo zamówień publicznych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia zmpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia ozgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaświdczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp, informacja o prztwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP,wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7 - numeracjanieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów iulic.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Numeracja nieruchomości, informacja o przetwarzaniudanych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nazewnictwo placów i ulic, informacja oprztwarzanie danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny projektpodziału.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępny projekt podziału nieruchomości, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - nabóry w Urzędzie MiastaZgorzelec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zabytek, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą ogospodarce nieruchomościami nr 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - pożytek publiczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą ogospodarce nieruchomościami nr 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obrót nieruchomosciami, informacja o przetwarzaniudanych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekształcenie, podział nieruchomości,informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula ewidencja odznaczonych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula medale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oplata-strefa płatnego parkowania, informacja oprzetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strefa płatnego parkowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podatki i opłaty lokalne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wpis do ewidencji działności gospodarczej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne, informacja oprzetwarzamiu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Powszechny obowiązek obrony.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powszechny obowiązek obrony, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształenie młodocianych, informacja oprztwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula kształ. młodocianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula dowóz ucznia niepełnospr..pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Transport drogowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami, informacja oprzetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 - 21 lutego 2019 r. anonimizacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 6/2019
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - 21 lutego 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 5/2019
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Transport drogowy, informacja o przetwarzaniu danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Działalność gospodarcza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do projektu uchwały nr 34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do projektu uchwały nr 36.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencjiludności
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o dowodachosobistych
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dwody osobiste, informacje dotyczące przetwarzaniadanych osobowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 38
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 37
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 35
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021 - WZP.271.1.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021 - WZP.271.1.1.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Burmistrza Miasta w sprawie wykazumiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń wyborczych i plakatów
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.3.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.3.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -18.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.2.2.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.2.2.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -18.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z wspierania kultury fizycznej pn. „Ruch – oddech – zdrowie i rekreacja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 70/38/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 69/37/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 68/36/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 67/35/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nowych drukach ofert na realizację zadan publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna