Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kadencja 2014-2018 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kadencja 2014-2018 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kadencja 2014-2018 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kadencja 2014-2018 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kadencja 2014-2018 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rozstrzygnięcia Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 58/2018"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny projektpodziału.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia zmpzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia ozgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisyi wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów iulic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7 - numeracjanieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 13.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 6 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 13.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 7 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 13.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 5 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 13.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 6 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 13.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O ZMIANĘ NAZWISKA I IMIENIA"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana imienia, nazwiska
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGOZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGOZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGOZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do polskichksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich ksiąg stanucywilnego zagranicznego aktu zgonu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o sprostowanie - uzupełnienie aktuurodzenia - małżeństwa - zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE ZPRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolnościprawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.11.2018r."

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 8 treści SIWZ - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 4 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 3 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 826/197/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 825/196/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 4 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 824/195/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 823/194/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 822/193/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 821/192/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 56/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 57/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 445/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 06 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna