Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu plan postępowań w menu przedmiotowym

09.01.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Interpelacje, zapytania i wnioski radnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Interpelacje, zapytania radnych)

07.01.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu 2019 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Tablica ogłoszeń w menu przedmiotowym

27.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kadencja 2018 - 2023 do katalogu Interpelacje, zapytania i wnioski radnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Interpelacje, zapytania i wnioski radnych do katalogu Rada Miasta w menu przedmiotowym

07.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE/ UZUPEŁNIENIE AKTU: URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula ewidencja odznaczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula medale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula petycje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzule ustawa o samorzadzie gminnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 39/07/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 38/06/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -17.01.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Menu - Spółki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapłata podatków i opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowane terminy sesji w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowane terminy sesji w 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 18-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 19-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 20-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 18-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 19-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 15-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 17-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 16-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 15-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 14-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 13-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 11-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 12-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 10-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 9-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 8-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 7-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 6-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 5-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 4-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 3-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 1-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 2-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały 1-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie "
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Specjalista – Samodzielne Stanowisko ds. Relacji Inwestorskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 22.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 21.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 21.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 17.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż garaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o spłaceniu należności wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna