Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zezwolenia do katalogu Gospodarka nieruchomościami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przekształcenie do katalogu Gospodarka nieruchomościami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Należności, bonifikaty, pożyczki do katalogu Gospodarka nieruchomościami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprzedaż i zamiana do katalogu Gospodarka nieruchomościami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dzierżawa, wynajem i czynsz do katalogu Gospodarka nieruchomościami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inne do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zabytki do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna