Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprzedaż napojów alkoholowych do katalogu Działalność gospodarcza w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka nieruchomościami do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Infrastruktura drogowa do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Tytuły honorowe i patronat do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawy obywatelskie i wojskowe do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zagospodarowanie przestrzenne do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświata i edukacja do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Porządek i bezpieczeństwo do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Małżeństwa, Narodziny, Zgony i dane osobowe do katalogu Jak załatwić sprawę2 w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna