Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja ds. Budżetu i Finansów do katalogu Komisja Rewizyjna w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Komisja ds. Budżetu i Finansów do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Składy Komisji do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Składy Komisji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Składy komisji)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja Rewizyjna do katalogu Kadencja 2018-2023 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu kadencja 2018-2023 do katalogu Transmisje z sesji Rady Miasta w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje z sesji Rady Miasta do katalogu Rada Miasta w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna