Rejestr zmian w biuletynie

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 137/105/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 136/104/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców posiadających kartę parkingową - WZP.271.1.23.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG P808
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG 88LG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Ford Mondeo o nr rej. DZG 14166
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta weryfikacji zadań złożonych do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wraz z uzasadnieniem dla projektów odrzuconych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta weryfikacji zadań złożonych do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wraz z uzasadnieniem dla projektów odrzuconych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec - samochód osobowy Fiat Doblo, nr rej. DZG 88LG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec - samochód osobowy Fiat Doblo, nr rej. DZG P808
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego w Zgorzelcu.".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego w Zgorzelcu.".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Krótkiej, Łódzkiej i Drzymały w Zgorzelcu.".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul. Krótkiej, Łódzkiej i Drzymały w Zgorzelcu.".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec - samochód osobowy Ford Mondeo, nr rej. DZG 14166
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec - samochód osobowy Ford Mondeo, nr rej. DZG 14166
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Instytucji Kultury Gminy MiejskiejZgorzelec"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz nr 1 do OWZ po zmianie z dnia 09.08.2019r. w wersji edytowalnej - 09.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 - 09.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec - samochód osobowy Ford Mondeo, nr rej. DZG 14166
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.08.2019

Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 135/103/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 134/102/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 130/98/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 133/101/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 132/100/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 130/98/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 131/99/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 130/98/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 129/97/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 128/96/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmiana do uchwały Nr 67/2019 w sprawieprzeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zgorzelecdotyczących realizacji projektu pod nazwą : „Budżet obywatelski wMieście Zgorzelec w 2020 roku”." na "Uchwała Nr 84/2019 - zmiana douchwały Nr 67/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu podnazwą : „Budżet obywatelski w Mieście Zgorzelec w 2020 roku”."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmiana do uchwały w sprawieprzeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zgorzelecdotyczących realizacji projektu pod nazwą : „Budżet obywatelski wMieście Zgorzelec w 2020 roku”." na "zmiana do uchwały Nr 67/2019 wsprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zgorzelecdotyczących realizacji projektu pod nazwą : „Budżet obywatelski wMieście Zgorzelec w 2020 roku”."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do uchwały w sprawie przeprowadzeniakonsultacji z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacjiprojektu pod nazwą : „Budżet obywatelski w Mieście Zgorzelec w 2020roku”."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr 84/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr 84/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: : Organizacja i obsługa wydarzenia „Triathlon Zgorzelec” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: : Organizacja i obsługa wydarzenia „Triathlon Zgorzelec” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana nr 1 do treści zaproszenia do złożeniaoferty"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna