Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo do Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków iPetycji - Pismo z dnia 19 grudnia 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja 1-2018
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach kierowanych do Rady MiastaZgorzelec w 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 1-2018 w sprawie wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach w 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 11-2018 ws. wstrzymania zwężania ul. Kościuszki oraz podjęcia uchwały o konieczności zmiany obecnego projektu przebudowy ul. Kościuszki a także uchwałę o przedłużeniu ul. Ks. Jana Kozaka do ul. Bolesławieckiej i ul. Henrykowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odp. na petycję 10-2018
Dotyczy dokumentu:
Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 18/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 14/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023

19.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr II/2018"
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o projekcie WPF wraz z projektem uchwałybudżetowej na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF na lata 2019 - 2028"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 4/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna