Rejestr zmian w biuletynie

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie kultury fizycznej w 2018r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ - 21.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek podglądowy oprawy - 21.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia podwórka w obrębie ulic: E. Plater, Czachowskiego, Warszawskiej, Bohaterów Getta - WZP.271.1.59.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -21.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP 2018 - Załącznik Nr 2 - 21.02.2018 r."

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ - 19.02.2018r. "
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 659/30/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 658/29/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 657/28/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 656/27/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 655/26/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 654/25/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 653/24/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ -16.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.61.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.61.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Wakacje 3R-Ruch, Radość, Relaks""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści Specyfikacji istotnych warunkówzamówienia - 15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT -uszczegółowienie zakresu robót) - 15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.02.2018r."

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu - WZP.271.1.60.2017
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna