Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (tekst ujednolicony II))
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Działalność gospodarcza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Strefa płatnego parkowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Transport drogowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Kierownictwa Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWp w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Boh. II AWP tekst"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Boh. II AWP rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Słowiańska tekst"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Słowiańska rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 08.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących dzialalność na terenie miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących dzialalność na terenie miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 01 paździenika 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radncyh
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik system oświaty
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik system oświaty
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - pożytek publiczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 01 paździenika 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radncyh
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 25 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (ujednolicone postanowienie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych tj. 600 sztuk folderów oraz 300 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 1"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
WZP.271.2.31.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont cmentarza wojennego im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap - WZP.271.1.36.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 04.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.34.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - nawierzchnia drogi ul. Zielnej - WZP.271.1.32.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno - informacyjnych tj. 500 sztuk folderów oraz 1.000 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna