Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do OWZ cz. 7 - 02.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do OWZ cz. 6 - 02.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do OWZ cz. 5 - 02.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. 4 - 02.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do OWZ cz. 3 - 02.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do OWZ cz. 2 - 02.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont ogrodzenia przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu" - WZP.271.2.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie.pdf"

01.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Budowa zatoki parkingowej przy ul. Prusa w Zgorzelcu" - WZP.271.2.9.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sala na warsztaty w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Noclegi w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wyżywienie w trakcie Zgorzelec Games Week w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i obsługa sanitariatów w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty Obsługa medialna w trakcie Zgorzelec Games Week, Soundsystem Street Festiwal i Triathlon Zgorzelec w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty Wynajem sprzętu na strefę retro w trakcie wydarzenia „Zgorzelec Games Week” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: "Remont oświetlenia w parku im. Ignacego Paderewskiego w Zgorzelcu - etap I
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty Wynajem sprzętu, wyposażenia i sali w trakcie wydarzenia „Zgorzelec Games Week” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem scen z wyposażeniem i obsługą w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą w ramach projektu pn. „Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze Wynajemnagłośnienia wraz z obsługą w ramach projektu pn. „Akademia TańcaTradycyjnego w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz” "

31.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zbiór przepisów gminnych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zbiór przepisów gminnych
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2010-2014"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2010-2014
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: : Organizacja i obsługa wydarzenia „Triathlon Zgorzelec” w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -30.07.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. informacji dot. ul. Fabrycznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. informacji dot. ul. Fabrycznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. ws. ul. Fabrycznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V” WZP.271.1.17.2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "WYJAŚNIENIE NR 1 - 30.07.2019 r. " na"WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ - 30.07.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V” WZP.271.1.17.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V” WZP.271.1.17.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYJAŚNIENIE NR 1 - 30.07.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. zamknięcia skateparku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odp. ws. skateparku
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. zamknięcia skateparku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. ws. skateparku"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. zamknięcia skateparku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. ws. skateparku"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty w zw. z odp. dot. pomiarów natężenia ruchu i poziomu hałasu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. ws. pomiarów"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 12/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna