Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2016 programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez sportowych "Mini Euro-Zgorzelec 2017"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II. Budowa toru rowerowego typu pump track - powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II. Budowa toru rowerowego typu pump track - powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -06.09.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne Nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne Nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej Curie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -06.09.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach w 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2017 ws. przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe) o dokonanie wenę trzej analizy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2017 ws. przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe) o dokonanie wenę trzej analizy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2017 ws. przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe) o dokonanie wenę trzej analizy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2017 ws. przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe) o dokonanie wenę trzej analizy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2017 ws. Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW)-zakładki „Wiarygodna Firma”-z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 05.09.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oznakowania drogowego poziomego na drogach w mieście Zgorzelec - dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oznakowania drogowego poziomego na drogach w mieście Zgorzelec - dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -05.09.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 40/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 41/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 38/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 39/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 37/2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 282/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 281/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 280/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 279/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 278/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 278-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 277/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 277-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 278/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 276/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 276-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 277/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 276/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 275/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 274/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 273/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 3-2017 ws. zmiany trasy ściezki rowerowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 3-2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 3-2017 ws. zmiany trasy ściezki rowerowej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odp. na petycję 3-2017
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 3-2017 ws. zmiany trasy ściezki rowerowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 3-2017"

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 29/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 27/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 32/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 31/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 35/2017"

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 566/126/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 565/125/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 564/124/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 563/123/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 562/122/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 561/121/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 560/120/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 20.06.2017r. do 28.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna