Rejestr zmian w biuletynie

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -29.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oznakowania drogowego poziomego na drogach w mieście Zgorzelec - dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oznakowania drogowego poziomego na drogach w mieście Zgorzelec - dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -29.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 29.08.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana Nr 1 tresci SIWZ - 29.08.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 29.08.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 tresci SIWZ - 29.08.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja drogi ul. Strumykowej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego 14 wydań Biuletynu Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2017-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2017-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -28.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Pracowników Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Kierownictwa Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego, Piłsudskiego, Reymonta, Boh. Getta i Słowackiego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 37/2017"

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez sportowych "Mini Euro-Zgorzelec 2017"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez sportowych "Mini Euro-Zgorzelec 2017"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świdczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec" "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -25.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ - 25.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z realizacji uchwał RM w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja 5-2017"

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał Michała Kordy i Jana Krzyżaka""
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał Michała Kordy i Jana Krzyżaka""
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał Michała Kordy i Jana Krzyżaka""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II. Budowa toru rowerowego typu pump track
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont oświetlenia drogowego przy ul. Okrzei, Pułaskiego i Sienkiewicza w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów z Avion na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów z Avion na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.08.2017r."

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 559/119/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 558/118/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 61
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 60
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 59
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 58
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 57
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 57-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 56
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 56-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 57
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 55
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 55-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 55
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 54
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 53
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 52
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr porojektów uchwał 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr projektów uchwał 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna