Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -24.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2012 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2012 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2012 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2012 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2012 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 473/33/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 472/32/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 471/31/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 470/30/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 469/29/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 468/28/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 467/27/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 466/26/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 30
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 30-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 27-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 27-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 26
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 26-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 22
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 22-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - 23.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr porojektów uchwał 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr porojektów uchwał 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -23.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. Memoriał Wilhelma Nowickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -23.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Konarskiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ -22.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Karłowicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 22.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Karłowicza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Emilii Plater w Zgorzelcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej- dwa etaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ -20.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni na terenie działki 20/70 w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej Nr 52 w Zgorzelcu - I etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogloszenia o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tuwima/Traugutta w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Ku zdrowiu i sprawności od wczesnej młodości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. Turystyczny Samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Ku zdrowiu i sprawności od wczesnej młodości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Turystyczny samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SkanWES20170320095510.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Turystyczny samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta realizacji zadania publicznego pn.Turystyczny samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Turystyczny samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oferta realizacji zadania publicznegopn. Turystyczny samochodowy Rajd Rodzinny \"O Uśmiech Dziecka 2017\""na "Oferta realizacji zadania publicznego pn. Turystyczny samochodowyRajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2017""

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna