Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9B do Opisu Przedmiotu Zamówienia -23.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9A do Opisu Przedmiotu Zamówienia -23.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje audio-wideo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Łużyckiej,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul.Górniczej,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu na osiedlu Słonecznym ( grunty obciążone hipoteką)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul.Górniczej,
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu, przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu na osiedlu Słonecznym ( grunty obciążone hipoteką)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Łużyckiej,
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż 11 działek niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Różanej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Różanej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu, przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21a.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż 11 działek niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21a.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 6/7
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 6/7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych przy ul.Podwale
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych przy ul.Podwale
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Wrocławskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I PRZETARG UL.IWASZKIEWICZA ( TRZY NIERUCHOMOŚCI))
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.E.Orzeszkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Baczyńskiego 22/6a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wolności 7/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na Osiedlu Słonecznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu na Przedmieściu Nyskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Łużyckiej 21a w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości na Osiedlu Słonecznym w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Nowomiejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego polożonego w Zgorzelcu przy ul. Wolności 7/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. E. Plater w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2/1 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu na Osiedlu Słonecznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Górniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego z przeznaczeniem pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -23.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych położonych na Osiedlu Słonecznym w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza, Wrocławskiej i Nowomiejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec z przeznaczeniem pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, położonej w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/1 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. E. Plater 4/5 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 5/4 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu przy ul. Daszyńśkiego 50/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu położonego przy ul. Ogrodowej 4/2 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 50/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu na Osiedlu Słonecznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomosci zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego (Orzeszkowej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 1 roku gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemnków na odzież używaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetrgu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego połozonego w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Podwale w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej-Nowomiejskiej, ul. Szkolnej, ul. Lubańskiej i ul. Kościuszki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec ws. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do PZN Sp. z o.o oraz wykazu pomieszczeń do oddania w użyczenie dla ADM.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetrgu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Boh.. II AWP w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta w sprawie wywieszenia wykazu lokalu niemieszkalnego przy ul. Reymonta 5/2 do sprzedaży w drodze przetaru i lolalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 13/4 do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetrgu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta i ul. Gen. Okulickiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o III ustnym przetrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetrgu na sprzedaż nieruhomości niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetrgowej i wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III ustnego przetargu niegraniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu niegraniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Wrocławskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomosci zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Jędrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Jędrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II ustego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszklanego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 83/1 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 1 roku gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemników na odzież uzywaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III ustego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszklanego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2019 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jędrzychowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu z przeznaczeniem pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 2/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu z przeznaczeniem pod zabudowę garażową
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 2/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 50/1
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 2/3
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 2/3
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tuwima/Traugutta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.44.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.44.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Andersa w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Reja w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. nr 2/10, Obr. X, AM-5 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetrgu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetragu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu (dz. nr 5/42, Obr. III, AM-6)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych przy ul.Podwale
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 6/7
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21 a
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu, przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Różanej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż 11 działek niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul.Łużyckiej 21a.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu na osiedlu Słonecznym ( grunty obciążone hipoteką)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
IV przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, na terenie osiedla Słonecznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2013 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2013 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul.Górniczej,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Łużyckiej,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Daszyńskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetrgu na sprzedaż nieruhomości niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o III ustnym przetrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetrgowej i wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetrgu na sprzedaż nieruhomości niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetrgu na sprzedaż nieruhomości niezabudowanej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 12 treści SIWZ - 22.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 11 treści SIWZ - 22.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 4 treści SIWZ - 22.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składy komisji stałych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu- Rada Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu- Rada Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Rady Miasta Zgorzelec kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz radnych Rady Miasta Zgorzelec z uwzględnieniem okręgu wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -22.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Transmisje audio-wideo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisje audio-wideo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisje audio-wideo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisje audio-wideo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Druk" na "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie innego obiektu do ewidencji innychobiektów świadczących usługi hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie lub zmianę licencjina wykonywanie transportu drogowego taksówką" na "Wniosek "
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub zmianę licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie innego obiektu do ewidencji innychobiektów świadczących usługi hotelarskie"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -20.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogloszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Wrocławskiej i Scultetusa w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19 a na realizację zadania publicznego pn. "Zgorzelec łączy nie tylko piłka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu (przedłużenie ul. Scultetusa w stonę ul. Wrocławskiej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 829/200/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA - REJESTRACJITREŚCIZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO - DOKUMENTUPOTWIERDZAJĄCEGO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 828/199/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 827/198/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna