Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań w 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie :pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Audytora Wewnętrznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - kanlizacja deszczowa ul. Zielnej - Nr WZP.271.1.58.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - kanlizacja deszczowa ul. Zielnej - Nr WZP.271.1.58.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -09.01.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.56.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -09.01.2018r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna