Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 634/05/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 633/04/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 632/03/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 631/02/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 630/01/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny - wersja ujednolicona"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny - wersja ujednolicona
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 629/189/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 628/188/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu - WZP.271.1.60.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 04.01.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - WZP.271.1.57.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - WZP.271.1.57.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 04.01.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny DR-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatkurolnym ZR-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatkurolnym
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2002 - 2006
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2002-2006"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2002 - 2006
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2002-2006
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zbiór przepisów gminnych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zbiór przepisów gminnych
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgłoszenie pobytu stałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie wyjazdu poza granice RzeczypospolitejPolskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wyjazdu poza granice RzeczypospolitejPolskiej"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego- druk
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - druk

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 627/187/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 626/186/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny DL-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnymZL-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o lasach IL-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnymZL-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o lasach
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatkurolnym ZR-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o gruntach IR-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 wzór informacji o gruntach.pdf
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatkurolnym
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku odnieruchomości ZN-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016 w sprawieokreślenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku odnieruchomości ZN-1/B"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1"
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016 w sprawieokreślenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja w sprawie podatku od nieruchomościIN-1
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B
Dotyczy dokumentu:
Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna