Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgorzelec na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2016 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2016 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 428/193/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 427/192/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 426/191/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Zgorzelec o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna