Rejestr zmian w biuletynie

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej prz ul. Wróblewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 5 - 01.07.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 4 - 01.07.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 3 - 01.07.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 2 - 01.07.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA realizację zamówienia PN.:" Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozszerzenie cmentarza komunalnego-etap IV" - WZP.271.2.6.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.07.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec przedłożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Instytucji Kultury Gminy MiejskiejZgorzelec
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazów nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki, Groszowej i Wrocławskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chrobrego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykazu nieruchomości zabudowanej garażem położonej przy ul. Sybiraków przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w trakcie Soundsystem Street Festiwal w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 122/90/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 121/89/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 120/88/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 119/87/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: "Remont oświetlenia w parku im. Ignacego Paderewskiego w Zgorzelcu - etap I
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 1 do OWZ" na"Załącznik Nr 1 do OWZ - 27.06.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: "Remont oświetlenia w parku im. Ignacego Paderewskiego w Zgorzelcu - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: "Remont oświetlenia w parku im. Ignacego Paderewskiego w Zgorzelcu - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: "Remont oświetlenia w parku im. Ignacego Paderewskiego w Zgorzelcu - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.13.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 9 treści SIWZ - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokól Nr 7/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. X - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. IX - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VIII - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VII - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VI - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. V - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. IV - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. III - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. II - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. I - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna