Rejestr zmian w biuletynie

03.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -03.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa fitness rodzinnego przy szkolnym placu zabaw SP nr 2
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Projektowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w okresie do końca 2018r.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i montaż przyszkolnej wiaty rowerowej"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem stacji naprawczej dla rowerów” w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – IV etap”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę wraz z montażem stacji naprawczej dla rowerów” w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – IV etap”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Rajd o uśmiech dziecka" w ramach projektu pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - IV etap"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia -Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Emilii Plater w Zgorzelcu".
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.

02.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - kanalizacja deszczowa ul. Zielnej
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów do partnerskiego miasta Avion we Francji
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów do partnerskiego miasta Avion we Francji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego 14 wydań Biuletynu Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego 14 wydań Biuletynu Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie nr 1 treści OWZ - 02.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów z Avion na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów z Avion na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -02.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - kanalizacja deszczowa ul. Zielnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -02.08.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - kanalizacja deszczowa ul. Zielnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Strumykowej
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgorzelec_załącznik nr 1 do projektuuchwały_nowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgorzelec_załącznik nr 2 do projektuuchwały_nowy_popraw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów radnych od września dogrudnia 2017 r."

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 31/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 2-2017 ws.utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW)-zakładki „Wiarygodna Firma”-z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 2-2017"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sybiraków 9/13 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1- powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1- powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -31.07.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1- powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -31.07.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości połozonej przy ul. Traugutta/ Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1- powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -31.07.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna