Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 11 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Produkcja, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 816/187/18 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie: Opracowanie i wydruk dwujęzycznego folderu edukacyjnego przedstawiającego faunę i florę Doliny Nysy Łużyckiej w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 816/187/18 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 6 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 6 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach w 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 7-2018 ws. podjęcie działań w zakresie modernizacji ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 7-2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 40/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 44/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 44/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 51/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 52/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -30.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 7 treści SIWZ - 30.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 6 treści SIWZ - 30.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja z dnia 08.11.2017r. - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja z dnia 20.06.2018r. - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do decyzji z dnia 20.06.2018r. -29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści SIWZ - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 4 treści SIWZ - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ - 29.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 97-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 98-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 96-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 95-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 94-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 97-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały nr 97/2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 97-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 97-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały nr 96/2018
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 96-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 94-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 95-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 94-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIASTAZGORZELEC NA 2 MIESIĄCE PRZED KOŃCEM KADENCJI"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład i wydruk dwujęzycznego folderu promocyjno – informacyjnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład i wydruk dwujęzycznego folderu promocyjno – informacyjnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład i wydruk dwujęzycznego folderu promocyjno – informacyjnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna