Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - V - 03.03.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część IV -03.03.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część III -03.03.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część II -03.03.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część I - 03.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów" - powołanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 31.01.2017r. do 27.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2013 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2013 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2013 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2013 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 463/23/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 462/22/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 461/21/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 460/20/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 459/19/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 458/18/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 457/17/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2017-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -03.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgorzelec na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 03.03.2017r."

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Planowane terminy sesji w 2017r.
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Planowane terminy sesji w 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - 01.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja z realizacji uchwał RM w 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja 2-2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rrejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 01.03.2017r. "

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 27.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 27.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji oos
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki przeznaczonego do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - 24.02.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej -24.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - cz. V - 24.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - cz. IV - 24.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - cz. III - 24.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach zadania pn.: "Park Mostów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - cz. II - 24.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 3 do 19-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 19-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 19-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 17-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2014 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2014 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2014 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 16-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelec wydanych w 2014 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2014 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 15-2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 15-2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 456/16/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 455/15/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 454/14/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 14
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 14-2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 453/13/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr porojektów uchwał 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr projektów uchwał 2017

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna