Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 9 treści SIWZ - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokól Nr 7/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. X - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. IX - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VIII - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VII - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. VI - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. V - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. IV - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. III - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. II - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do OWZ cz. I - 26.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Powołanie Zespołu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V - WZP.271.2.4.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 11/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie, wydruk i dostawa folderu pamiątkowego w ramach projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie, wydruk i dostawa folderu pamiątkowego w ramach projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie, wydruk i dostawa folderu pamiątkowego w ramach projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 11/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem scen z wyposażeniem i obsługą w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem scen z wyposażeniem i obsługą w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał 2018-2023.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 87/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 88/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 87/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 86/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 85/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 84/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 83/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 82/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 81/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 80/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 79/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 78/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 77/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 76/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 73/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 72/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 74/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 75/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 74/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 73/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 72/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 118/86/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia BM Nr 118/86/19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 118/86/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 118/86/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 117/85/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 116/84/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 115/83/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 114/82/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 113/81/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 112/80/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 111/79/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 110/78/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 109/77/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 108/76/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 23.04.2019r. do 17.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Ogłoszenie prasowe na zakończenie realizacji projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Ogłoszenie prasowe na zakończenie realizacji projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Ogłoszenie prasowe na zakończenie realizacji projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 8 treści SIWZ - 21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 7 treści SIWZ - 21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 6 treści SIWZ - 21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści SIWZ - 21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ -21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji w dniu 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Mateusza Szczerbatego ws. imprezy sportowej pn. "Duathlon Zgorzelec".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Mateusza Szczerbatego ws. informacji dotyczących prowadzonych w mieście badań natężenia ruchu oraz poziomu hałasu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anety Mazur ws. członkowstwa radnej Doroty Baranowskiej w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Integracyjne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Integracyjne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do RadyMiasta Zgorzelec w roku 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna