Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie audytu efektywności energetycznej do zadania pn.: „Termomodernizacja Gimnazjum nr 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienia 14.06.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Soecyfikacje techniczne - 14.06.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót + PZT - 14.06.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt wykonawczy 14.06.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap IV” -WZP.271.1.15.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.doc"

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Menu (strategie,budżety, sprawozdania , raporty)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - Wybory
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Wybory
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 64
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 64-2019"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 68
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 67
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 66
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 65
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 64
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 63
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 62
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 61
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 60
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 57
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 57-2019"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 59
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 58
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 57
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 55
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ cz. II - 13.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ cz. I - 13.06.2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 55
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 54
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych” - WZP.271.1.16.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr projektów uchwał 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie miasta Zgorzelec za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Ogłoszenie prasowe na zakończenie realizacji projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie, wydruk i dostawa folderu pamiątkowego w ramach projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 8/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - budżet obywatelski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Menu - Przetargi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla uczestników przetargu nazbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Zgorzelec, wzakresie przetwarzania danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Menu - Przetargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dla uczestników przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Zgorzelec, w zakresie przetwarzania danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna