Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 41/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 41/2018
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 36/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 39/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 41/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 40/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 46/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 47/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 42/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo Budżetowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 3-2018 ws. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz wskazanie inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap III - WZP.271.1.12.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -24.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap III - WZP.271.1.12.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o IIi ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości zabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Staszica, ul. Brzozowej i ul. Tuwima przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Reymonta przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodników prz ul. Duszy w Zgorzelcu. - WZP.271.1.9.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.2.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Avion (Francja) - WZP.271.1.15.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -23.04.2018r."

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Avion (Francja) - WZP.271.1.15.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ -20.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Avion (Francja) - WZP.271.1.15.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 696/67/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 695/66/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup materiałów eksploatacyjnych - tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 694/65/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup materiałów eksploatacyjnych - tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszejoferty - 20.04.2018r."

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.4.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu - WZP.271.1.64.2017
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 693/64/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 692/63/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 691/62/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa placu zabaw przy ul. Św. Jana 4-6 w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap" - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert- 19.04.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap" - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 31
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal do 31-2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 38
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 37
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 35
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 28-2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 28-2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr porojektów uchwał 2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr projektów uchwał 2018
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu w części I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu nierograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup materiałów eksploatacyjnych - tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup materiałów eksploatacyjnych - tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszejoferty - 18.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 18.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Powstańców Śl. w Zgorzelcu - WZP.271.1.10.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Powstańców Śl. w Zgorzelcu - WZP.271.1.10.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -18.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zalecenia pokontrolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 8/2017 z 29.06.2017r. NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników ZTBS Sp. z o.o. w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 7/2017 z 29.06.2017r. NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników ZTBS Sp. z o.o. w sparwie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników CSR Spólki z o.o. z 29.06.2017r.w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników CSR Sp. z o.o. z 29.06.2017r.w sparwie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników PZN Spólki z o.o. z 30.05.2017r. w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników PZN Sp. z o.o. z 30.05.2017r.w sparwie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 3/2017 z 23.06.2017r. ZwyczajnegoZgromadzenia Wspólników MPGK Spólki z o.o. w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 3/2017 z 23.06.2017r. ZwyczajnegoZgromadzenia Wspólników MPGK Spólki z o.o. w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 3/2017 z 23.06.2017r. ZwyczajnegoZgromadzenia Wspólników MPGK Spólki z o.o. w sprawie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 2/2017 z 23.06.2017r. ZwyczajnegoZgromadzenia Wspólników MPGK Sp. z o.o. w sparwie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego ZgromadzeniaWspólników PWiK "NYSA" Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 4/2017 z 12.05.2017r. NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników PWiK "NYSA" Sp. z o.o. w sparwie zasadkształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 319/2017 z 12.06.2017r. NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników ZPEC w sprawie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki "
Dotyczy dokumentu:
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 317/2017 z 12.06.2017r. NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników ZPEC w sparwie zasad kształtowaniawynagrodzeń członków Zarządu Spółki"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna