Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.33.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -11.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -11.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 6-2018 ws. proby wdrożenia w Gminie-rozpowszechnionego w krajach rozwinietych- systemu zarządzania i monitorowania energiii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 55/2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru osób funkcyjnych w OKW w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja dotycząca wyboru osóbfunkcyjnych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Zgorzelcu ds.przeprowadzenia głosowania w Zgorzelcu" na " "
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru osób funkcyjnych w OKW w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja dotycząca wyboru osóbfunkcyjnych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Zgorzelcu ds. ustaleniawyników głosowania w Zgorzelcu" na " "
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyboru osób funkcyjnych w OKW w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (tekst ujednolicony II))
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Działalność gospodarcza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Strefa płatnego parkowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Transport drogowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Kierownictwa Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWp w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Boh. II AWP tekst"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Boh. II AWP rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Słowiańska tekst"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Słowiańska rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 08.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących dzialalność na terenie miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących dzialalność na terenie miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 01 paździenika 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radncyh
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik system oświaty
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik system oświaty
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - pożytek publiczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 01 paździenika 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radncyh
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 25 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (ujednolicone postanowienie)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna