Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jana 4-6 w Zgorzelcu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złozenia oferty Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 przy ul. Broniewskiego 27a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zgorzelec na lata 2016 – 2025”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zgorzelec na lata 2016 – 2025”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złozenia oferty Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 przy ul. Broniewskiego 27a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - 15.02.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - 31.01.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - zmiana
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - 15.02.2017 r.

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach w 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach w 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 2-2016 ws. poprawy bezpieczenstwa osób zamieszkałych rejon skrzyżowania ul.Iwaszkiewicza i Scultetusa poprzez wykonanie progów zwalniających
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 2-2016"
Dotyczy dokumentu:
Archiwum tablica informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Warszawskiej i Chrobrego przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwum tablica informacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwum tablica informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgromadzenia publicznego w dniu 01 marca 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia prpopzycji cenowej "Budowa nowej drogi na Przedmieściu Nyskim - nadzór archeologiczny"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: "Remont muru oporowego przy ul. Daszyńskiego 31
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn: Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn: Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rubinowa.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 3.10.2011 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2011 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Usługi w zakresie sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) i budynków mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2013 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2012 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zgorzelec na lata 2016 – 2025”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2013 r.
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2013 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złozenia oferty Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 przy ul. Broniewskiego 27a
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jana 4-6 w Zgorzelcu”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie świdczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia Archiwum 2014 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2013 r.

10.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Planowane terminy sesji w 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja Statutowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan pracy BiF na 2016r." na "Planpracy BiF na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy BiF na 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - plan pracy KR"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 7 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał 7 do 225-2017
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy Rady Miasta na 2017 r."

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część III Załącznika Nr 1 do SIWZ -09.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część II Załącznika Nr 1 do SIWZ - 09.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 24/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 25/2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o planowanej kwocie długu ujętej wuchwale budzetowej na 2017 oraz w WPF"

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 22/2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 30/2017"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna