Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rrejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rrejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2002 - 2006
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rrejestr uchwał 2002-2006"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2002 - 2006
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rrejestr uchwał 2002-2006
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zbiór przepisów gminnych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zbiór przepisów gminnych

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 450/10/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 449/09/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 448/08/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19. Realizacja zadania publicznego pn. " Nasz dom. Ciepły dom-działania osłonowe dla Domu Samotnych Matek w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z realizacji uchwał RM w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -01.02.2017r."

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
2016.Zalecenia pokontrolne, ADM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - zmiana
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan postępowań - zmiana - 31.01.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - zmiana
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan postępowań - zmiana - 31.01.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - zmiana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 447/07/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna