Rejestr zmian w biuletynie

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont nawierzchni ul. Francuskiej w Zgorzelcu" - WZP.271.1.8.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze do SIWZ (edytowalne) 20.05.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont nawierzchni ul. Francuskiej w Zgorzelcu" - WZP.271.1.8.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont nawierzchni ul. Francuskiej w Zgorzelcu" - WZP.271.1.8.2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularze edytowalne do SIWZ 20.05.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont nawierzchni ul. Francuskiej w Zgorzelcu" - WZP.271.1.8.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu "Remont nawierzchni ul. Francuskiej w Zgorzelcu" - WZP.271.1.8.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.13.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.13.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2006 - 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2006-2010"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2006 - 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2006-2010
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zbiór przepisów gminnych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiór przepisów gminnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zbiór przepisów gminnych
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2019r. - Korekta nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2019r. - Korekta nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS - Korekta nr 1 z wykonania budżetu jednostkisamorządu terytorialnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwotydługu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowo Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.05.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie audytu efektywności energetycznej do zadania pn.: „Termomodernizacja Gimnazjum nr 1”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.05.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w orkęgu wyborczym nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie firmy odpowiedzialnej za prowadzenie, zapewnienie niezbędnych urządzeń do prowadzenia gier i zabaw z wykorzystaniem baniek mydlanych w ramach projektu pn. "Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za przygotowanie terenu imprezy, sprzątanie w trakcie imprezy jaki i po jej zakończeniu tj. w okresie od 29-30.04.2019 i od 01-02.05.2019r. w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa i obsługa 8 sztuk toalet przenośnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie jubileuszowego tortu wśród uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie dwóch zup (polskiej i niemieckiej) dla uczestników widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Prowadzenie i organizacja pleneru malarskiego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie zagrody słowiańskiej i germańskiej, odtwarzanie kultury Słowian i German, zapewnienie rekonstruktorów min 40 osób w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:" Zapewnienie, przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej, oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej, zapewnienie wodzireja do prowadzenie zabawy wraz nauką tańców w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."Przygotowanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów w ramach w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Prowadzenie, przygotowanie terenu, zapewnienie i montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia obozu survivalowego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Rodzinna strefa rekreacji w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i obsługa sanitariatów w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Banery informacyjno-promocyjne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Pomiar czasu i numery startowe dla uczestników biegu w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Koszulki dla zawodników i wolontariuszy, wykonanie medali i pucharów za bieg w ramach projektu pn. "15 lat Polski w UE"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Posiłki regeneracyjne i pakiety startowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Oprawa muzyczna w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Mistrz kuchni prowadzący warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Nagrody rzeczowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Polsko-niemieckie spotkania teatralno-cyrkowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Spływ pontonowy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem sprzętu do nagłośnienia wraz z konferansjerem, sceny, namiotów festynowych, ławostołów, barierek wygradzających w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r,
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wystawa podsumowująca 15 letnią współpracę polsko – niemiecką w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Film i dokumentacja fotograficzna w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego M.Szczerbaty ws. planu zagospodarowania terenu w parku Paderewskiego na obszarze grzybka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 53
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 52
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 51
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 50
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 49
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 48
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 47
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 46
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 44
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 42
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 41
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu -„Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych” - WZP.271.1.5.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.6.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021 - WZP.271.1.1.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr projektów uchwał 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.3.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.4.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia -Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:" Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.2.2.2019
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2019 r.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna